Ekodate har avslutats - Ekodate is closed

Vi måste tyvärr avsluta sidan pga för lite intresse - vi tackar alla medlemmar för dessa år!
Sadly we have to close the site due to low activity - we thank all members for these years!

Databasen är nu raderad så inga medlemsuppgifter eller meddelande finns kvar! The database is now erased so no member info or messages exists!